Over


over de stichting

Stichting Muziektalent in Beeld is begin 2023 opgericht door Peter Wieriks (1964).

Peter is van van oorsprong industrieel ontwerper maar al tientallen jaren bezig met video. Al in 2002 wist hij singer-songwriter Al Stewart ('Year of the Cat') te interesseren voor het het op video vastleggen van een optreden, wat door fans wereldwijd zeer werd gewaardeerd. Ook maakte Peter een DVD samen met Hakim en maakte hij een serie documentaires over de Nieuwe Hollandse Waterline.
Na een succesvolle carriere en het oprichten van een eigen bedrijf in de zonne-energie, is het oprichten van Stichting Muziektalent in Beeld voor Peter een logische stap om zijn kennis en ervaring in te zetten voor een maatschappelijk relevant doel. 

Al sinds de oprichting van Stichting Muziektalent in Beeld is muzikant en videomaker Roelof ter Poorten (1996) onmisbaar als maker en adviseur ten behoeve van de stichting. Door zijn brede ervaring als muzikant op het podium is hij de ideale persoon om de brug te slaan tussen wat er live gebeurt en hoe dat op video het sterkst tot zijn recht komt. Met zijn creatieve geest en oog voor detail is Roelof in staat muziek en video samen te laten smelten alsof het één geheel is. Roelof heeft met talloze bands en koren samengewerkt, en was te zien als vaste vlogger bij onder andere Scouting Nederland, de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Kunst Utrecht en muziekmethode Musicbox.

doelstelling

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van getalenteerde musici door het helpen realiseren van audiovisuele opnamen van hun muzikale uitvoeringen.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:


  1. Het geven van adviezen en bieden van praktische assistentie tijdens het proces rondom het maken van de opnamen;
  2. Het bijeenbrengen en begeleiden van creatieve makers die nodig zijn voor het bereiken van een aansprekend eindresultaat, zoals cameramensen, geluids- en lichttechnici en editors;
  3. Het bieden van financiële ondersteuning door kosten voor het inhuren van betrokken makers, locaties en apparatuur geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen;
  4. Het ondersteunen van succesvolle promotie van het bereikte eindresultaat, bijvoorbeeld door publicatie op een of meerdere websites, video-platforms en sociale media;
  5. Het aangaan en onderhouden van relaties met personen en instanties die kunnen helpen het doel te verwezenlijken, zoals opleidingsinstituten, donateurs, subsidiegevers, opnamelocaties en overeenkomende stichtingen.


De stichting is gevestigd in Houten en vooral actief in de regio Utrecht.


ik wil doneren


Wil je Stichting Muziektalent in Beeld steunen met een financiële bijdrage? Dat zou echt geweldig zijn!

Je kunt je bijdrage via een Ideal betaling voldoen via onderstaande knop, of je kunt het direct overmaken op de Triodos bankrekening van de Stichting:
IBAN: NL51 TRIO 0320 6090 49

t.n.v. Stichting Muziektalent in Beeld, Houten

ik wil helpen


Wil je Stichting Muziektalent in Beeld actief steunen als adviseur of bestuurslid? Heb je ervaring met PR, marketing, sociale media, fondsenwerving? Of heb je een netwerk in de creatieve of culturele sector? Dat is heel welkom!
Stuur even een mail of bel:


email: info@muziektalentinbeeld.nl

telefoon: 06 - 19427142

contactgegevens

Stichting Muziektalent in Beeld

Kamer van Koophandel nr. 89404645

Email: info@muziektalentinbeeld.nl

Telefoon: 06 - 19427142

IBAN: NL51 TRIO 0320 6090 49


  • Stichting Muziektalent in Beeld heeft op dit moment nog geen ANBI-erkenning. Daardoor zijn giften - helaas - nog niet fiscaal aftrekbaar. 
  • Uiteraard gaan we wel zeer zorgvuldig om met alle donaties en wordt voldaan aan alle eisen die aan een goede-doelstichting worden gesteld.
    De Stichting opereert zonder winstoogmerk, betrokken bestuurders werken zonder vergoeding en alle donaties komen volledig ten goede aan de projecten.


Over muziektalent in beeld brengen gesproken: beeldend kunstenaar Ingeborg Oderwald (1932) is haar hele leven bezig geweest om musici vast te leggen terwijl ze aan het spelen zijn.

Wat wij nu doen met onze videocamera's doet zij al tientallen jaren lang met niets anders dan haar schetsblok, pennen en krijtjes.
Het resultaat is een enorme collectie met dynamische portretten waar de muziek vanaf spat.

Zie ingeborgoderwald.nl/afbeeldingenillustratie: Ingeborg Oderwald